Kullanıcı Sözleşmesi

1.GİRİŞ VE SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu kullanıcı sözleşmesi;

Bir taraftan Abdurrahmangazi Mh. Osmangazi Cd. No: 123-127 D:8 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde yerleşik Fastcoon Nakliyat Depolama Bilişim Reklamcılık Limited Şirketi ile (Bu sözleşmede bundan böyle FastCoon olarak anılacaktır.)

Diğer taraftan bu Web Sitesi ve mobil uygulamaları kullanacak olan veya kullanmakta olan siz kullanıcı (Bu sözleşmede bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır.)

Arasında, www.fastcoon.com adresinde ve/veya FastCoon’a ait mobil uygulamalar üzerinde yer alan diğer kurallar, FastCoon tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşulları ve www.fastcoon.com adresinin ve FastCoon’a ait mobil uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Web sitesinde ve/veya mobil uygulamada yer alan tüm politika ve kurallar işbu kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu sözleşme uyarınca hizmetlerimizi kullanmakla, kullanıcı sözleşmesinin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. FastCoon aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zorunluluklar veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahip olup; değişiklikler FastCoon’ın sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

FastCoon taşınma eşyası taşıma hizmeti talebinde bulunan kullanıcılarının, FastCoon’a ait web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden oluşturdukları başvuru sonrasında, Nakliyeciyi talep konusu taşıma işini gerçekleştirmesi için yönlendirir ve kullanıcının taşınma eşyası taşıma hizmetinin gerçekleştirilmesine aracı olur.

 1. KULLANIM KOŞULLARI

3.1. Hizmet Talebinin Oluşturulması

3.1.1. FastCoon, taşınma eşyası taşıması hizmetleri için kullanıcının belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan Nakliyeci’nin yönlendirilmesini talep eden bir rezervasyon sistemi doğrultusunda kullanıcının talep oluşturmasına ve ödeme yapabilmesine olanak sağlar.

3.1.2. Hizmet talebi oluşturabilmek için en az 18 (Onsekiz) yaşında ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kullanıcının, işbu sözleşme koşulları uyarınca rezervasyon sisteminde talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi’nde bu beyanın aksinden doğabilecek durumlardan FastCoon’un sorumlu tutulamayacağını ve kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ve beyan ederler.

3.1.3. Geçerli bir hizmet talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen taşımanın adresi, taşınmaya konu ev, ofis vb. yerleşkenin boyutu, oda sayısı ile taşınacak eşyaların cins, adet ve boyut bilgileri vb.) açık, anlaşılır, eksiksiz ve  doğru olarak verilmesi ve içeriğinin işbu sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir.  Kullanıcı tarafından hizmet talebinde verilen bilgilerin yanlış veya eksik olması teklif edilen hizmet bedelini değiştirebilir veya taşıma hizmetlerinin iptal edilmesine sebep olabilir. Kullanıcı tarafından bilgilerin yanlış veya eksik verilmesi nedeniyle kullanıcıların veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk kullanıcıya ait olup FastCoon’un, bu konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.1.4 Hizmet talep formunda ayrıca talep edilmesi halinde kolileme (belirtilenler sınırlı olmamak kaydıyla örneğin, mutfak eşyalarının, kıyafetlerin ve diğer eşyaların kolilenmesi ve benzerleri) avize montaj, duvar montaj ve stor perde montaj vb. servisler hizmet bedeline dahildir. Standart dışı eşya taşınması veya kolilenmesi var ise hizmet bedeli değişebilir.

3.1.5. Hizmet talebi sırasında rezervasyon sisteminde adedi sorulmayan eşyalar, boyutları standart ev eşyaları dışında olan eşyalar ve rezervasyon sisteminde talep edilemeyen servisler verilen hizmet bedelini değiştirebilir ya da istenen servis gerçekleştirilemeyebilir. İşbu doğrultuda kullanıcıların veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan FastCoon’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.1.6. Gömme dolap , piyano (duvar ya da kuyruklu), para kasası, birden fazla beyaz eşya çeşidi (örneğin evde 2 adet buzdolabı olması), birden fazla adreste eşya yükleme ya da eşya indirme, normal standartlardan büyük mobilyalar (örneğin 2 metre’den uzun kütüphaneler, 3 metre’den uzun gardıroplar, 2 metre’den uzun yemek ya da çalışma masaları), ağır veya değerli antik mobilyalar, ziynet eşyaları taşıma hizmet bedeline dahil değildir. Bu eşyaların listesi kullanıcı tarafından ayrıca belirtilmelidir.

3.1.7. Hayvan, bitki, silah, kimyasal madde, tüp ve gaz gibi tehlikeli madde taşımaları hizmet kapsamında değildir.

3.1.8. Elektrik, su ve tesisat işleri standart taşıma hizmeti kapsamı dışındadır.

3.1.9. Kullanıcı, etik ve ahlak kurallarına aykırı olan ve keza yürürlükteki yasal mevzuat uyarınca suç veya hukuka aykırılık teşkil eden herhangi bir talepte bulunamaz.

3.1.9. FastCoon, kullanıcı tarafından gelen hizmet talebini kendi kriterleri doğrultusunda teknolojik altyapısı ile değerlendirdikten sonra onay işlemini gerçekleştirir.

3.2. Kullanıcın Hizmet Talebine İlişkin Değişiklik Ve İptal Kuralları

3.2.1. Kullanıcı, rezervasyon onayı yapılmadan önce hizmet talebinde yer alan gün, saat, adres, eşya veya servis listesinde değişiklik yapabilir ya da hizmet talebini iptal edebilir.

3.2.2. Rezervasyon onayından sonra kullanıcı tarafından hizmet tarihinin değiştirilmek istenmesi durumunda hizmetin verileceği tarihe 2 (İki) günden fazla süre varsa ve hizmetin verileceği yeni tarih ilk belirlenen tarihten en az 5 (Beş) gün sonra ise değişiklik için herhangi bir ekstra ücret alınmayacak, 5 (Beş) günden daha yakın bir tarihe yapılacak değişiklikler için taşıma bedelinin yanı sıra %10 tarih değişikliği ücreti yansıtılacaktır. Hizmetin verileceği tarihe 3 (Üç) günden daha az süre olan durumlarda ise, eski tarihten en az 5 (Beş) gün sonraya yapılacak değişiklikler için %15, 5 (Beş) günden daha yakın bir tarihe yapılacak değişiklikler için %20 tarih değişikliği ücreti doğacaktır.

3.2.3. Kullanıcı, rezervasyon onayı sonrasında hizmeti iptal etmesi durumunda; hizmetin verileceği tarihe dek en az 5 (Beş) gün var ise taşıma ücretinin hepsini, 5 (Beş) ila 3 (Üç) gün arasında ücretin %85’ini, 3 (Üç) gün ila 24 (Yirmidört) saat arasında ücretin %70’ini, 24 (Yirmidört) saatten az bir süre var ise ücretin %35’ini iade alabilir. Ödemenin nakit olarak taşıma işlemi sırasında yapılacak olması halinde ise söz konusu bedeller kullanıcıya yansıtılacaktır.

3.3. FastCoon Tarafından Taşıma Hizmetinin İptal Edilmesi

3.3.1. FastCoon’un, kullacının talepleri doğrultusunda hizmeti ifa edecek kendi listesinde kayıtlı nakliyecilerinden herhangi biri ile eşleştirme yapamaması durumunda rezervasyon onayını iptal edebilir. Rezervasyonun işbu şekilde iptal edilmesi halinde ödeme alınmış ise, ödemeyi kullanıcıya tamamen iade eder.

3.3.2. FastCoon, kullanıcı tarafından rezevasyon onaylanmadan önce istenmemiş ve onaylanmamış eşyalar veya servislerin talep edilmesi durumunda bu ekstra servisleri vermeyi ve/veya ekstra eşyaların taşınmasını reddedebilir. Rezervasyon onay süreci sırasında yapılacağı taahhüt edilen hizmet ile sorumlu olunacaktır.

3.3.3 Rezervasyon sisteminde, kullanıcıdan kaynaklanan hatalardan (taşıma işlemine ilişkin adres ve tarih bilgisinin yanlış verilmesi, hizmet başlama saatinde kullanıcının veya yasal temsilcisinin adreste bulunmaması vb.) dolayı FastCoon’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. FastCoon söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir.

3.3.4 Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk FastCoon’a kayıtlı nakliyeciye ait olup; aksi takdirde doğabilecek her türlü mali, idari, hukuki ve cezai sorumluluk nakliyeciye aittir.

3.4. Taşıma Hizmetine İlişkin Sorumluluk Halleri

3.4.1. FastCoon işbu sözleşme kapsamında taraflara teknoloji desteği sağlamaktadır. Başka bir deyişle FastCoon, taşıma eşyası taşıma hizmeti konusunda kullanıcıları talepleri doğrultusunda güvenilir ve kalitesi onaylanmış olan nakliyeciler ile buluşturmaktadır. Bu bağlamda FastCoon’ın söz konusu taşıma hizmeti kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup; tüm sorumluluk taşıma hizmetini gerçekleştirecek olan nakliyeciye aittir.

3.4.2. Taşıma hizmetine ilişkin rezervasyon sisteminde, kullanıcıdan kaynaklanan hatalardan (taşıma işlemine ilişkin adres ve tarih bilgisinin yanlış verilmesi, hizmet başlama saatinde kullanıcının veya yasal temsilcisinin adreste bulunmaması vb.) dolayı FastCoon’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. FastCoon söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir.

3.4.3 Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk FastCoon’a kayıtlı nakliyeciye ait olup; aksi takdirde doğabilecek her türlü mali, idari, hukuki ve cezai sorumluluk nakliyeciye aittir.

3.4.4. Nakliyeci, eşyaların taşınması hizmeti kapsamında paketleme, yükleme veya indirme sırasında kendi kusur ve ihmalinden kaynaklı meydana gelen tüm hasar ve zararlardan toplam taşıma/hizmet bedeli ile sınırlı olarak sorumlu olacaktır.

3.4.5. Ziynet eşyaları, antikalar, sanat eserleri, manevi değeri olan eşyalar, cam, seramik, cep telefonu, bilgisayar, ipek halı ve benzeri eşyaların taşınması Kullanıcı tarafından talep edilirse nakliyecinin sorumluluğu kapsamı dışında taşıma işlemi gerçekleştirilir.

3.4.6. Taşıma hizmeti sırasında eşyanın hasara uğraması ve zıyaı durumunun;

 1. Nakliyeci, değerli maden, ziynet eşyası, taş, mücevher, posta pulu, madenî para, belge veya kıymetli evrak taşıyorsa.
 1. Kullanıcı tarafından yapılan paketleme, yapıştırma, kolileme veya etiketleme yetersizse.
 2. Taşınan eşya kullanıcı tarafından yükelenmiş, boşaltılmış veya herhangi bir işleme tabi tutulmuşsa ve kullanıcı tarafından paketlenmiş olan eşya taşınmışsa
 3. Nakliyecinin, muhtemel hasar tehlikesine karşı göndereni önceden uyarmış olmasına rağmen, kullanıcının talebi üzerine, büyüklüğü ve ağırlığı itibarıyla yükleme ve boşaltma yerindeki şartlara uygun olmayan eşya yüklenmiş veya boşaltılmışsa.
 4. Canlı hayvan veya bitki taşınmışsa.
 5. Eşya kendi doğal veya ayıplı yapısında ötürü, özellikle kırılma, işlev bozukluğu, paslanma, bozulma veya sızma gibi sebeplerle kolaylıkla zarar görebilecek nitelikteyse

yukarıda belirtilen sebeplerden kaynaklanması halinde nakliyeci işbu husustan doğacak olan zarardan sorumlu olmayacaktır.

3.4.7. Kullanıcı, eşyanın hasara uğraması ve zıyaı halinde; eşyanın zıyaı veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, en geç taşıma işleminin tamamlanmasını izleyen 1(Bir) gün içinde veya zıyaın veya hasarın açıkça görünmemesi halinde en geç işleminin tamamlanmasını izleyen 2 (İki) gün içinde FastCoon’a veya nakliyeciye, ilgili hasarın açıkça belli olduğu fotoğraf ile birlikte bildirmekle yükümlüdür. Bildirim yazılı olarak [email protected] adresine veya 08503051690 numaralı telefon numarasına en geç yukarıda belirtilen tarihlerde yapılmalıdır. Aksi taktirde kullanıcı eşyanın hasara uğramasından veya zıyaından dolayı herhangi bir talepte bulunamayacak olup; nakliyeciye karşı belirtilen sürelerden sonra herhangi bir hak ileri süremeyecektir. Belirtilen sürelerde bildirimde bulunulmaması halinde söz konusu zıyaı veya hasardan kullanıcı sorumludur. Taşınan eşyalarda meydana gelen zıyaı ve hasara ilişkin tamir veya yerine yenisinin alınmasını gerektiren ve bu kapsamda kalan zararların giderilmesinde eşyanın değerini belgeleyen dökümanların kullanıcı tarafından sunulması zorunlu olup; aksi taktirde FastCoon ve/veya nakliyeci tarafından belirlenen bedeller esas alınacaktır.

3.4.8. Kullanıcı, kendi takdirine bağlı şekilde dilerse taşıma eşyalarının ayrıca sigorta ettirilmesini talep edebilir. İşbu talebine ilişkin söz konusu sigorta masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

 1. ÖDEME ŞEKLİ

4.1. Kullanıcı, ödemeyi rezervasyon onaya sunulmadan önce Online Ödeme Sistemi üzerinden banka kartı, kredi kartı ve benzeri bir ödeme aracı ile anında yapabileceği gibi hizmetin verildiği tarihte nakit şekilde de yapabilir.

4.2. Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa FastCoon’a kayıtlı nakliyeci tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler FastCoon’dan talep edilemeyecek olup; FastCoon yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için fatura kesmekle yükümlüdür.

4.3. FastCoon’a yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

4.4. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde FastCoon yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

 1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, söz konusu taşınma eşyası taşıma hizmetinin FastCoon’a kayıtlı nakliyeciler veya FastCoon tarafından seçilecek firmalar ile yapılacağını kabul eder. Kullanıcı, söz konusu firmalarda müsaitlik durumu olmaması veya işin kabul edilmemesi durumunda talebin reddedilebileceğini veya tarihin değiştirilmesi gerekebileceğini, kabul  eder.

5.2. Kullanıcı, bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınıp benzeri bir yere taşınan eşyanın, mobilya için geçerli olduğunu, insan, evcil hayvan gibi taşımaların mümkün olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Kullanıcı, talep formunda web sitesine ve/veya mobil uygulamaya sağlayacağı verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan FastCoon’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı, taşınma için gerekli giriş-çıkış, saat, asansör kullanımı, park, park yeri ve sair izinleri taşınma günü öncesinde varsa ilgili site yönetimi veya benzer üçüncü kişilerden almış olmayı, aksi halde hizmetin verilememesi, gecikmeli veya eksik verilmesi sebebiyle doğacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını, bu izinlerin alınmaması sebebiyle nakliyecilerin bekletilmesi ve işin fazladan saate sebep olması durumunda fazla ücret ödemek zorunda kalabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, taşıma sırasında kendisi veya yetkili bir temsilcisinin taşıma işlemlerinin gerçekleştirileceği adreslerde bulunacağını, bu kişinin 18 (Onsekiz) yaşından büyük ve hak ve fiil ehliyetinin olduğunu, nakliyecinin adresi terk etmeden önce bu kişinin kendi adına beyanda bulunmaya yetkili olduğunu, bir diğer deyişle olası bir hasar talebinin yetkili temsilci tarafından işbu sözleşmede belirtilen şartlarda iletilmesi gerektiğini bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Kullanıcı, taşınma eşyası tehlikeli eşyadan sayılıyorsa eşyadan kaynaklanacak tehlike hakkında genel olarak FastCoon’ı ve nakliyeciyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Nakliyeci, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, kullanıcıya karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, kullanıcıdan isteyebilir. Ancak ve her halükarda yürürlükteki yasalarca taşınması ve bulundurulması yasak olan madde ve cisimler taşınmayacaktır.

5.7. Kullanıcı, taşınacak eşyalar listesine ek eşyalar olacaksa taşınmadan evvel en geç (3) gün öncesine kadar haber vermekle yükümlüdür. Aksi halde, nakliye aracı ek eşyayı taşıyabilir kapasitede ise taşımayı kabul edebilir fakat hizmet bedeli değişebilir. Ancak taşıma kapasitesi yok ise, ikinci bir nakliye servisi ayarlanması mümkün olabilir. Bu durumda ikinci araç için ödenecek ücret, sıfırdan taşınma eşyası taşıma işlemi yapılan hizmet gibi ücretlendirilecektir.

5.8. Kullanıcı, taşıma gününden 4 (Dört) gün öncesine kadar eşya listesini azaltmak istediğine yönelik talebi FastCoon’a bildirmekle yükümlüdür. Böylece yeni eşya listesinin kapasitesi gereğince, tahsis edilecek taşıma aracı ve ekibin değiştirilmesi gerekiyorsa ödenecek ücrette değişiklik olabilir.

5.9. Kullanıcı, belirteceği eşya listesinde, eşyaların boyutu veya ağırlığı ile ilgili standardın üzerinde bir boyut söz konusu ise bunu ayrıca FastCoon’a iletmelidir. Aksi halde ilave taşıma ücreti veya ek taşıma aracı ücreti ödenmesi gerekebilir.

5.10. Kullanıcı tarafından talep oluşturulduktan sonra, FastCoon tarafından kullanıcı için seçilen nakliye firmasının tüm iletişim bilgileri, kullanıcı ile paylaşılacaktır. Bu bağlamda nakliye firması, kullanıcı ile iletişime geçecektir. Ancak ve her halükarda FastCoon, kullanıcıya hizmete dair her türlü uzaktan danışmanlığı sağlayacaktır.

5.11. Kullanıcı, FastCoon’ın web sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığı ile oluşturulan hizmet talebine ilişkin olarak FastCoon’ın bilgisi dahilinde olmaksızın, FastCoon’ı dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla nakliyeci ile iletişime geçmeyecektir.

5.12. Kullanıcı, ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda FastCoon’ı bilgilendirmeyi kabul eder.

5.13. Kullanıcı, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, FastCoon’ın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul etmekte olup; anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan FastCoon sorumlu değildir.

5.14. Kullanıcı, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, FastCoon’ın gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

 1. FASTCOON’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. FastCoon, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımına ilişkin olarak FastCoon’a herhangi bir kullanım ücreti ödememekte olup; söz konusu nedenle FastCoon’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.

6.2. FastCoon veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı ve nakliyeci işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle FastCoon’nın kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.3. FastCoon, taşıma hizmetinin ifası kapsamında işbu sözleşme uyarınca, kullanıcının isim, adres ve telefon numarasını, kendisine kayıtlı nakliyeci ile paylaşabilir.

6.4. FastCoon veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, rezervasyon sistemi kapsamında hizmet talebini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine bildirilen kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

6.5. FastCoon, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. FastCoon, söz konusu bilgilerle, kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler FastCoon’nın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

6.6. FastCoon, kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

6.7. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde FastCoon, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, FastCoon kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

6.8. Kullanıcılardan gelen yorumlar/değerlendirmeler, FastCoon tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanabilir. FastCoon’ın söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. FastCoon, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman web sitesini ve/veya mobil uygulamanın (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

6.9. Web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın bütünlüğünü korumak amacıyla, FastCoon dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki kullanıcıların web sitesine ve/veya mobil uygulamaya erişmelerini engelleyebilir.

6.10. FastCoon hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

6.11. FastCoon, dilerse kullanıcıların e-posta adresini, cep telefonu numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

6.12. FastCoon, kullanıcıların işbu sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın web sitesini ve/veya mobil uygulamayı kullanmaktan ve kullanıcı haklarına erişimden men edebilecek olup; web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanımını geçici olarak durdurabilir.

 1. SORUMLULUK SINIRLAMALARI

7.1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, FastCoon, web sitesi ve/veya mobil uygulamanın ya da web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal veya davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

7.2. FastCoon, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

7.3. FastCoon, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu, kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

7.4. FastCoon üçüncü kişilerin web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir nakliyecinin verdiği hizmetlerden dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI POLİTAKASI

8.1. www.fastcoon.com alan adını haiz internet sitesi, mobil uygulama ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı FastCoon’a, iştiraklerine veya üçüncü kişilere aittir. Web sitesinde ve/veya mobil uygulamada görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, FastCoon’ın iştiraklerinin, çözüm ortaklarının veya FastCoon’a bu tür işaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleridir.

8.2. Kullanıcılar, FastCoon hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, kiralamak, ödünç vermek, karşıya yüklemek, aktarmak sergilemek veya başkasının FastCoon’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Burada açıkça belirtildiği durum haricinde FastCoon, FastCoon’ın veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyetine açık veya kapalı hiçbir hak tanımaz. FastCoon sadece www.fastcoon.com alan adını haiz internet sitesi ve mobil uygulama içeriğine ve hizmetlerine, sadece FastCoon tarafından sunulduğu şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız ve www.fastcoon.com alan adını haiz internet sitesi ve/veya mobil uygulama ile birlikte sunulan FastCoon bilgisayar ve ağ hizmetlerine sadece FastCoon tarafından açıkça izin verildiği şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız için kullanıcıya sınırlı, kişisel, başkalarına aktarılamaz, başkalarına alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisans vermektedir. Bu sınırlı lisans hariç FastCoon, size web sitesine ve/veya mobil uygulamaya erişme izni vererek, www.fastcoon.com sistemleri, www.fastcoon.com sistemleri üzerinden kullanılabilir bilgi veya veriler, içerik, hizmetler, web sitesi, mobil uygulama veya diğer her türlü FastCoon mülkiyeti için veya bunlarla ilgili olarak hiçbir çıkarı bulunduğunu ifade etmemektedir. Yasal mevzuat uyarınca gerekli olduğu veya işbu sözleşmede belirtildiği sınırlar hariç içeriği ve/veya bilgilerin hiçbiri önce FastCoon’ın yazılı izni alınmaksızın tersine mühendislik işlemlerinden geçirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yöntemle yeniden aktarılamaz, yeniden satılamaz veya yeniden dağıtılamaz. Kullanıcılar, FastCoon’ın bu konuda açık izni olmaksızın, içeriği hiçbir şekilde satamaz, satışa sunamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, gösteremez, halka açık olarak ticari kazanç elde edemez, yeniden aktaramaz veya diğer herhangi bir şekilde kullanamaz.

 1. WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA İÇERİĞİ

9.1. FastCoon web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

9.2. FastCoon, web sitesinden ve/veya mobil uygulama üzerinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

 1. MÜCBİR SEBEP

10.1. Mücbir sebeplerle tarafların edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.

10.2. Tarafların, işbu kullanıcı sözleşmesinin kullanıcı tarafından onaylanması anında önceden öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller, deprem, yangın, sel ve benzerleri gibi doğal felaketler veya savaş, ambargo, abluka, ayaklanma, terör eylemleri, internet hizmetlerinin kısıtlanması, seferberlik hali gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen olaylar sebebiyle, taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getiremezlerse, mücbir sebep halini karşı tarafa bildirerek, bu edimlerini mücbir sebep hali geçene kadar askıya alabilirler.

10.3. Mücbir sebebe bağlı olarak sözleşmesel edimini ifa edemeyecek olan taraf, Mücbir Sebebin ortaya çıktığı andan itibaren 2 (İki) gün içinde diğer tarafa FASTCOON’a ait internet sitesi ve/veya mobil uygulama ya da noter kanalıyla bildirimde bulunulur.

10.4. Mücbir Sebep halinin 5 (Beş) günden fazla sürmesi halinde taraflar, tek taraflı beyan ile işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarına halel gelmemek kaydıyla; mücbir sebebe bağlı fesih nedeniyle tazminat talep etme hakkı olmaksızın; sözleşmeyi feshedebilir.

 1. FERAGAT

11.1. İşbu kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, o maddenin ve sözleşmenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.

11.2. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm anlaşmadan çıkarılmış sayılacaktır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından dolayı, aralarında doğacak her türlü ihtilaf halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının uygulanacağını, İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, bu maddenin, bir yetki sözleşmesi niteliğinde kabul edildiğini, beyan ve taahhüt ederler.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta FASTCOON’a ait internet sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden yapılan tüm yazışmalar, e-mailler, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS/whatsapp bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup; ayrıca FASTCOON’ın defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilir.

 1. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

Kullanıcının, işbu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde, FastCoon, işbu sözleşmeyi, her türlü hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla; derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır.

Taraflar, işbu sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 1. YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanılmaya devam edildiği ve kullanıcılara, FastCoon tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.